Latest Post

שיתוף פעולה מוזיאון פתח תקוה עם תלמידי עמל קלנסווה ועמל פתח תקוה ב

במסגרת שיתופי פעולה בין בתי ספר ממגזרים שונים ברשת עמל יצרנו קשר עם מוזיאון פתח תקוה.

מוזיאון פתח תקוה הוא השלישי בגודלו בארץ לאמנות עכשווית מבחינמת היקף המציגים בו.

השנה שגרירות ארה"ב בשיתוף קבוצת עמל ומוזיאון פתח תקוה יצרו תשתית לעשייה אמנותית משותפת בין תלמידים מוסלמים מעמל קלנסווה לבין תלמידים יהודים מעמל פתח תקווה ב'. 

במסגרת הפרויקט שערך 6 מפגשים נחשפו התלמידים על ידי מנחים שהם אמניחם בעצמם לעבודה עם עריכת וידאו ויצירת קליפים.

התלמידים ביקרו בבית סיסטם עלי בבת ים ושם הקליטו קליפ משותף אשר יוצג באירוע מסכם בחודש ספטמבר 2016 בתחילת שנה"ל תשע"ז במוזיאון פתח תקווה בהשתתפות נציגים מהעיריה מהשגרירות ומרשת עמל.

תודות למנהלי בתי הספר – סיגל רוזן ועבד מרעי

לרעות פרסטר ממוזיאון פתח תקוה

ולערן בן דור מנהל תחום חינוך חברתי בקבוצת עמל