Tag Archives: בגרות

תלמידי עמל ניגשו לבגרות הראשונה בישראל במכניקה הנדסית על גבי אייפדים!

רוצים לשמוע חוויות מתלמידי הולץ שהשתתפו בבחינת הבגרות הראשונה בישראל שנערכה על גבי אייפדים?  צפו בשיחה שקיימה עמן מנכ"ל קבוצת עמל עו"ד רוית דום, מיד עם צאתן מהבחינה. בתמונה: תלמידי עמל ביום הבגרות ברב