Tag Archives: אצ"ל

חופי תל אביב בעקבות ההעפלה ואלטלנה | חומרי גלם לקבוצה של דניאל ואלכס

חופי תל אביב בעקבות ההעפלה ואלטלנה | חומרי גלם לקבוצה של דניאל ואלכס

קישורים

נקודות ציון לסיור  בחופי תל אביב – כולל אלטלנה, פאריטה, טייגר היל (ספינת הנשק וספינות מעפילים)

מסלול אפשרי:

1)כיכר לונדון,  אלטלנה
עדות ממקור ראשון:
היום בו אלטלנה עלתה באש, יוסף עברון, מחלקה ראשונה

2) כיכר נמיר (כיכר אתרים) הוקמה בשנות ה- 70' במפגש שדרות בן-גוריון עם רחוב הירקון, במטרה להפוך לאזור תיירות מרכזי, אולם האתר נכשל ובמשך שנים הפך למוקד הזנחה וסמל כישלון. בשנים האחרונות שוקם מועדון הקולוסיאום שבתחום הכיכר, אולם הוא אינו פתוח לקהל הרחב. נחלוף על פני מדרגות העולות לכיכר, ואחריהן נבחין בצד שמאל בלוח זיכרון למרגלות מלון הרודס, המנציח את מעפילי הספינה טייגר היל. ספינת מעפילים זו עלתה על שרטון מול חופי תל אביב ב- 1 בספטמבר 1939, יום פרוץ מלחמת העולם השנייה, ובה 1,400 מעפילים. חברי "ההגנה" נחלצו לעזרת המעפילים ולהסתירם בעיר. החיילים הבריטים פתחו באש והרגו שניים מהמעפילים. 200 מעפילים הצליחו להימלט והיתר נעצרו ע"י הבריטים במחנה צריפין.

 3) אניית המעפילים פאריטה בחוף תל אביב PARITA 1939
הצלם פרד דונקל תיעד את הורדת המעפילים מהאוניה פאריטה בחוף תל-אביב באוגוסט 1939. סיפור זה שולב בסרטו של יעקב גרוס "אגדה בחולות" סרט בן 100 דקות המתעד את סיפורה של תל-אביב. עולי פאריטה היו האחרונים שהגיעו לחופי הארץ ערב פרוץ מלחמת העולם השנייה – את הסרט המלא אפשר להזמין בת.ד. 909 גבעתיים 53108 האוסף המלא של סרטי פרד דונקל נמצא בארכיוןשפילברג באוניברסיטה העברית

Read the rest of this entry