Tag Archives: בתים

שרונה, סיפורי בתים

שרונה, סיפורי בתים

https://saronatlv.co.il/stories/

סיפור הזזת הבתים של שרונה:

בעקבות שיקום המושבה שרונה ויחד עם זאת גם שינוי מע"ר מטרופוליני חדש בדרום הקריה,היתה אפשרות להרוס את הבתים הישנים או להזיזם ולשמרם.אלו הבתי שהוזזו:

 

Read the rest of this entry