Tag Archives: ירושלים

המסלול ההיסטורי של הרכבת מיפו לירושלים | חומרי גלם לקבוצה של מיכאל

המסלול ההיסטורי של הרכבת מיפו לירושלים | חומרי גלם לקבוצה של מיכאל

מסלול אפשרי:

1) רחוב הרכבת, בית המכס
2) יהודה הלוי פינת הרצל – סיפור המחסום, תצפית על גמנסיה הרצליה (היום מגדל שלום)
3) בית שלוש, גשר שלוש
4) קיר "תוצרת הארץ" במרכז סוזן דלאל
5) מתחם התחנה

אני רואה את גבעותיך הולכות ונמחקות ממשב הרוח, הוי, תל אביב! גם זוכריך עתידים להימחק מעל פני האדמה, לכן אני אומר: תל אביב, חִקקי את זכרונותיך על לבבות צעירים

(מתוך ׳שביל קליפות התפוזים׳, נחום גוטמן, הנאום שלא נאמר)

2013-02-13-12_36_55_a Read the rest of this entry