Category: משימות

שרשרת אנושית בבית הנשיא

כרשת חינוכית ערכית הנמצאת בחזית העשייה החברתית למען אזרחי המדינה, קבוצת עמל חרתה על דגלה להוביל את בתי הספר הפזורים ברחבי ישראל להדברות משמעותית ושיתוף פעולה אמיתי החוצה מגזרים. רשת עמל התברכה בכל המגוון המגזרי הישראלי, תלמידים דרוזים,בדואים,מוסלמים חרדים וחילוניים כאחד ...

imagesCA2N6OG3

משימה לקראת התחרות "עמל בשבילי ישראל" תשע"ד

מנתונים שפרסם משרד הבריאות לאחרונה, עולה כי יותר מ-65% מהישראלים סובלים מעודף משקל, וכי ישראל היא בן עשר המדינות המובילות בקצב העלייה במשקל. נתונים אלה מעלים את הצורך לעסוק בבירור הרגלי אכילה והרגלי פעילות גופנית בקרב ילדים ובני נוער. בשל הסכנות ...