Tag Archives: מנהיגות

סמינר מנהיגות לקבוצת מנהיגות נוער של רשת עמל "כי כולנו למען המחר"

מאת: ורד פלמנבאום, מנהלת תחום חברתי ערכי קבוצת עמל רואה חשיבות רבה בטיפוח והכשרת קבוצת מנהיגות הנוער ברשת. כחלק ממהלך ההכשרה, יצאה מנהיגות הנוער הנבחרת לשנה"ל תשע"לסמינר מנהיגות בן יומיים, במרכז החינוכי קק"ל נס