Tag Archives: מכטרוניקה

תלמידי עמל ניגשו לבגרות הראשונה בישראל במכניקה הנדסית על גבי אייפדים!

רוצים לשמוע חוויות מתלמידי הולץ שהשתתפו בבחינת הבגרות הראשונה בישראל שנערכה על גבי אייפדים?  צפו בשיחה שקיימה עמן מנכ"ל קבוצת עמל עו"ד רוית דום, מיד עם צאתן מהבחינה. בתמונה: תלמידי עמל ביום הבגרות ברב

לקראת פדגוגיה גמישה: לומדים פרויקטים באייפדים

  המינהל לפדגוגיה ומרכז הפיתוח הפדגוגי טכנולוגי של רשת עמל מפעילים השנה פרויקט חלוץ ללמידת פרויקטים באמצעות אייפדים במגמות הטכנולוגיות. בתי הספר שיתחילו את הפרויקט השנה הם הרב תחומי חיל האוויר הולץ