Tag Archives: עמי וולנסקי

החינוך בישראל בין שתי תפיסות פדגוגיות מתנגשות

שתי מדינות, המאמצות גישות חינוכיות מנוגדות, בולטות בהישגיהן. האחת יפן והשנייה פינלנד. הגישה החינוכית היפנית, רואה במבחנים כלי מרכזי להנעה ללימודים ולפיקוח על סטנדרטים. מדינות רבות אימצו גישה ריכוזית זו, ובכללן אנגליה

מגמות שינוי בעולם החינוך – והיכן ישראל?

עמי סלנט, עורך פורטל מס"ע, מסקר את עיקרי הרצאתו של הפרופ' עמי וולנסקי ואת הרצאתה של Prof. Lea Kuusilehto, University of Jyväskylä, Finland שניתנו במסגרת יום עיון במכון מופ"ת. פרופ' עמי וולנסקי, המנתח בין היתר את