Tag Archives: יורם הרפז

ד"ר יורם הרפז מנתץ את חמש הנחות היסוד של החינוך הישן בכנס הייטק היי של קבוצת עמל

מאת: רפאלה בלס במפגש מורים ארצי של HTH  שקיימה קבוצת עמל במרכז הפיס למדעים ולאמנויות חדרה, ניתץ ד"ר יורם הרפז, עורך הד לחינוך, את חמש הנחות היסוד למורים, והציע אלטרנטיבה מעניינת המקדמת