Tag Archives: עפולה

פרויקט טיפוח החן לדיירי בית האבות בחסות תיכון "אופק"טכנולוגי עמל עפולה

השבוע יצא לדרך פרויקט בין-דורי קהילתי, לטיפוח החן והיופי לדיירי בית אבות משל"ב, יוזמה משותפת של בית האבות ובית ספר "אופק" עמל שבגבעת המורה. במסגרת הנושא הבית ספרי "אהבת חינם", יועברו שיעורים ששמים דגש על ערך הנתינה. במהלך

"מפעלון" – מיזם חדש בתיכון עמל "אופק טכנולוגי" עפולה

 השנה, הוביל משרד הכלכלה יוזמה מבורכת וייחודית הקרויה "מפעלון", על פיה תלמיד שלא נמצא בשל להשתלב בעולם העבודה – ישולב בסדנאות ביה"ס בימי העבודה, ויזכה בשכר. באופן זה, תלמידים מתמקצעים בסדנאות ביה"ס