Tag Archives: סרטן

הרב תחומי עמל ליידי דיויס ת"א, זכה בפרס עיריית ת"א על יזמות וחדשנות פדגוגית

מתוך כעשרים בתי ספר שהגישו פרויקטים לכנס היוקרתי "יצירתיות, חדשנות יזמות בחינוך העל יסודי בעיר תל אביב יפו" לשנת תשע"ו, הצליחו שלושה בתי ספר מרשת עמל לעלות לשלב הגמר : הרב תחומי

האם הסרטן הוא בלתי נמנע? פרויקט חקר של תלמידי הרב תחומי עמל ל.ד ת"א

ביום שלישי האחרון נערך בירושלים הכנס השנתי של הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות. אחד הפרויקטים הבולטים שהוצגו שם ואשר זכה לתגובות אוהדות, היה הפרויקט לחקר הסרטן שהובילה רויטל נאמן יהל, רכזת הביולוגיה בחטיבה בעליונה