החינוך הטכנולוגי בישראל – ממצאי דוח טורינו פרוסס ETF 2014

טורינו פרוסס 2014

מזה כארבע שנים, משתתפת ישראל בתהליך טורינו (Torino Proccess) בהובלת האיחוד האירופי ובביצוע ארגון ETF, תהליך שאמור לבחון את החינוך הטכנולוגי-מקצועי בהשוואה לכ-30 מדינות השכנות לאירופה ולמדינות הים התיכון. התהליך מיועד להציע שיתופי פעולה ושיח עמיתים בנקודות צמיחה המזוהות כטעונות שיפור, ומעודד שיתופי פעולה אזוריים, החלפת מידע ויצירת רב-שיח בין מדינות עמיתות, שלא בהכרח חברות באיחוד האירופי. זאת מתוך דאגה לעתידן הכלכלי והתעסוקתי, וההבנה שלתעסוקת הפרט – יש קשר ישיר למדיניות ההשכלה הטכנולוגית-מקצועית במדינתו.

במסגרת זו, מופק מדי שנתיים דוח הערכה עצמית לאיחוד האירופי על מצב החינוך הטכנולוגי בישראל, הדוח נכתב מטעם משרד החינוך ומשרד הכלכלה וסוקר את ההצלחות, האתגרים וההערכות לעתיד של מדינת ישראל.  השבוע אירחה רשת עמל סמינר סיכום משותף עם משלחת מהאיחוד האירופי בראשות מנכ"ל ארגון ETF הד"ר מדלן סרבן, במרכז היזמות החדש ברב תחומי שבח מופת תל אביב .  בסמינר הוצגו הממצאים ומסקנות הדוח בפני חברי המשלחת וחברי הוועדה הלאומית שבראשה ד"ר פלורנס עזרן סגנית פדגוגית של מינהל מדע וטכנולוגיה משרד החינוך, מר גרשון כהן מנהל אגף טכנולוגיה משרד החינוך, מפמ"רים של החינוך הטכנולוגי במשרד החינוך, נציגים ממשרד הכלכלה, התאחדות התעשיינים, נציגי הלמ"ס, רשתות החינוך הטכנולוגי עמל ואורט וגורמים נוספים במשק ובתעשייה.

משתתפי הוועידה, מנכ"ל ETF הגב' מדלן סרבן, לידה קיטה ETF, ד"ר פלורנס עזרן משרד החינוך, ד"ר רונית אשכנזי סמנכ,ל פדגוגיה עמל, יואל רוטשילד אורט ישראל, משקיפים מדנמרק ומאוסטריה. צילום: עמל שיווק

משתתפי הוועידה, מנכ"ל ETF הגב' מדלן סרבן, לידה קיטה ETF, ד"ר פלורנס עזרן משרד החינוך, ד"ר רונית אשכנזי סמנכ"ל פדגוגיה עמל,
יואל רוטשילד אורט ישראל, משקיפים מדנמרק ומאוסטריה. צילום: עמל שיווק

הד"ר פלורנס עזרן, נתנה סקירה על הרפורמה החדשה של משרד החינוך "עוברים ללמידה משמעותית" שתיושם החל משנת הלימודים 2014. על פי עיקרי התוכנית החדשה, יצומצם מספר בחינות הבגרות והן יתקיימו רק בכיתות י"א-י"ב. המקצועות יחולקו ל-3 אשכולות מרכזיים פרט למתמטיקה ולאנגלית, התלמידים ייבחנו בבגרות רק על 70% מהחומר הנלמד, ב-30% הנותרים יתקבל הציון מפרויקט מחקר או חלופה דומה. השינוי המהותי בתפיסה של בחינות הבגרות, נעשה במטרה להכין את התלמיד לחיים, ולבחון מיומנויות רחבות הרלוונטיות לעתידו המקצועי בטווח הארוך. הד"ר עזרן סיפרה שלאחר שנים של קיצוץ בתקציב החינוך המקצועי, מציבה ישראל בשלוש השנים האחרונות את החינוך הטכנולוגי בסדר עדיפות לאומי, וגוזרת יעדים בהתאם. תקציבים רבים מופנים לפתיחת מרכזי טכנולוגיה אזוריים, לתוכנית אסטרטגית לאומית לחיזוק החינוך הטכנולוגי, לתוכניות הכשרה שנותנות מענה לתלמידים מהפרפריה החברתית והגיאוגרפית בישראל, לשילוב תלמידים חרדים בחינוך הטכנולוגי,  שילוב פורשי הייטק בהוראת טכנולוגיה, ולראשונה בשנת לימודים זו – להקמת בתי ספר למקצועות השירות והטכנולוגיה, על פי תחומי תוכן. כך למשל יוגדר בית ספר למקצועות הבנייה, בית ספר למקצועות המחשב, בית ספר למקצועות הקולנוע והמוזיקה, החשמל והאלקטרוניקה, וכך הלאה, מתוך כוונה שעד שנת 2020, יהיו בנמצא כ-30 בתי ספר מדגימים למקצועות השירות והטכנולוגיה וכ-60 מרכזי חינוך טכנולוגים חדישים. כל זאת, במטרה לשלב תעשייה, אקדמיה וטכנולוגיה ולהגדיל את שיעור הבוחרים בחינוך טכנולוגי מ- 38.6% לכ- 47% בעשור הקרוב.

סיכום התרשמות המשלחת – ראיון עם הגב' לידה קיטה, אחראית אזור ישראל

מנכ"לית ETF, הד"ר מדלן סרבן, הביעה את התרשמותה הרבה מרמת החדשנות, הרוח היזמית, העשייה החינוכית הפורייה המשתקפת בלימודים הטכנולוגיים בישראל ובלמידת הפרויקטים, שהוצגו בהמשך במרכז היזמות. המנכ"לית ציינה לטובה את הרמה הגבוהה של הדוח, שהוכן מטעם משרדי הממשלה על ידי נציגי רשתות החינוך הטכנולוגי עמל ואורט.
מר גרשון כהן מנהל אגף טכנולוגיה במשרד החינוך, הדגיש את חשיבות ההסמכות הבינלאומיות לכל אחד מן המקצועות הטכנולוגיים והציע שיתוף פעולה עם מדינות האיחוד האירופי לצורך הגדרת קריטריונים וסטנדרטים אחידים למתן תעודות הסמכה. לדבריו: "אנו פועלים באופן אינטנסיבי לבנות מערכת הסמכות ותעודות משמעותיות, כך שכל תלמיד יוכל לצאת מהמערכת עם תעודה משמעותית שיש לה ערך בשוק העבודה, בשאיפה שעד שנת 2024, 50% מההתמחויות יקנו הסמכה".  חברי המשלחת קיבלו סקירה על מקצועות חדשים כמו טכנאי גאז טבעי, שעומדים להיכנס לתוכניות הלימודים  בהתאמה לצורכי המשק והתפתחותו העתידית. בהקשר זה, ציינה הגב' לידה קיטה, מנהלת אזור ישראל מטעם ETF, שעל החינוך הטכנולוגי בישראל לשים דגש רב יותר על הכשרות לאורך כל החיים (life-long learning), על השקעת מחשבה ותמיכה בתפקיד המורה – שעומד בחזית הרפורמה וחושש משינוי, על הכלה רחבה יותר של אוכלוסיות חלשות בחברה ובעיקר על העמקת הגישה האינטגרטיבית בין משרדי הממשלה, לטובת ציבור הלומדים. "האופי הישראלי היזמי", אמרה, "בא לידי ביטוי בעשייה החינוכית בשטח, ויפה לראות שתהליך השינוי חי ומתקיים בבתי הספר של הרשתות הטכנולוגיות כגון עמל ואורט, ומשפיע מלמטה למעלה על סדר העדיפויות הלאומי. הדבר דורש מחשבה מעמיקה כיצד כל הרפורמה תחלחל ברמה הלאומית ותשפיע על האסטרטגיה הממשלתית. יש צורך לפקח ולנטר את התוצאות בצורה רצופה, כדי לבנות מדיניות ממשלתית לטווח ארוך, השואבת מהניסיון בשטח. זאת ועוד, רפורמות מטבען יוצרות "רעידות אדמה", לכן צריך למצוא דרך לשמור את המוטיבציה של המורים, ולשפר את הדימוי המקצועי שלהם בחברה". הד"ר רונית אשכנזי, סמנכ"ל קבוצת עמל ומנהלת המינהל לפדגוגיה, הדגישה את חשיבות הישלוב בין התעשייה והלימודים כביטוי נכון של למידה משמעותית, ובכלל זה תעשיית ההייטק והסטארט-אפ. "יצירת פרויקטים משותפים עם סטארטאפיסטים ויזמי הייטק, מספקת לתלמידים חווית למידה מאתגרת, ומקנה להם מיומנויות רכות החשובות לאין ערוך בעולם האמיתי, וביניהן עבודת צוות, יכולת פרזנטציה, חשיבה ביקורתית, יכולת הבעה מילולית ועמידה בסטנדרטים של איכות ומצוינות.  "בעולם שבו איננו יודעים לאשורם מה יהיו מקצועות העתיד", הוסיפה, חשוב להקנות לתלמיד, מיומנויות ויכולות גנריות, שיאפשרו לו מוביליות תעסוקתית ואופקים רחבים". הד"ר אלי אייזנברג סמנכ"ל בכיר אורט ישראל וראש המינהל למו"פ ולהכשרה: "מהמחקרים האחרונים שנערכו בישראל, באיחוד האירופאי וב- OECD, עולה, שככל שהחינוך המקצועי והטכנולוגי מקיף ואיכותי יותר – כך מדד הג'יני לאי-שיוויון חברתי-כלכלי, יהיה נמוך בהתאמה. מתברר יותר ויותר, כי הפתרון למשבר חוסר ההתאמה בין בוגרי מערכות החינוך והאקדמיה, לבין דרישות וצורכי שוק העבודה – טמון בקידומו של החינוך הטכנולוגי-מקצועי איכותי".
עוד הוסיף:  "האתגר המרכזי לשיפורו של החינוך המקצועי והטכנולוגי הוא באיתורם, בהכשרתם ובעדכונם המתמיד של מורים ומורי-מורים איכותיים, בתכני הלימוד החדשניים, במתודולוגיות הוראה ולמידה משולבי תקשוב, ובהקניית מיומנויות המאה ה- 21".

ביקור המשלחת במרכז היזמות של הרב תחומי שבח מופת תל אביב: מימין לשמאל, המנהל, מקס סיון, הגב' מדלן סברן מנהלת ETF, הד"ר רונית אשכנזי סמנכלית פדגוגיה עמל, הגב' לידה קיטה, מנהלת אזור ישראל ETF

ביקור המשלחת במרכז היזמות של הרב תחומי שבח מופת תל אביב:  המנהל, מקס סיון, הגב' מדלן סברן מנהלת ETF, הד"ר רונית אשכנזי סמנכלית פדגוגיה עמל, הגב' לידה קיטה, מנהלת אזור ישראל ETF, המשקיפים מאוסטריה ומדנמרק, ועמיתים מעמל, אורט ומשרד החינוך. צילום: עמל שיווק

 

בהמשך סיירו חברי המשלחת והנהלת ארגון ETF במרכז היזמות עצמו, וזכו להסברים מרתקים מהתלמידים שהציגו את הפרויקטים שלהם בגאווה רבה וסיפרו על המסלולים הייחודיים ועל תוכניותיהם לעתיד.

 

בין הפרויקטים שהוצגו: רובוטים טכנולוגיים מורכבים שזכו בתחרויות בינלאומיות וארציות במסגרת מסלול לימודי מכניקה הנדסית ורובוטיקה, ותוצרים ייחודיים של למידת פרויקטים ניסויית ברוח HTH, אשר עשו שימוש מתקדם באפליקציות מציאות רבודה במקצועות ההומינסטיקה.

 

תלמידי שבח מופת בהדגמת מציאות רבודה בפרויקט

תלמידי שבח מופת בהדגמת מציאות רבודה בפרויקט, צילום: עמל שיווק

 

 

התלמידים עבדו בקבוצות קטנות, חקרו, צילמו, ערכו והפיקו בעצמם סרטוני עמדה בנושאים שלמדו – ושתלו אותם בכרזות שהוצגו, תוך שהם מחברים את נושאי הלימוד ההיסטוריים והופכים אותם לרלבנטים ולעדכניים לחייהם היום, במאה העשרים ואחת.

 

 

 

ביקור המשלחת בבית הספר "אורט בית הערבה " בירושלים, בניהולה של הגב' רויטל אמיר ובפיקוח משרד הכלכלה. בתמונה מברך באנגלית תלמיד מגמת חשמל את המשלחת ומספר על המשמעות הגדולה של בית הספר כבית שני של התלמידים

ביקור המשלחת בבית הספר "אורט בית הערבה " בירושלים, בניהולה של הגב' רויטל אמיר ובפיקוח משרד הכלכלה. בתמונה מברך באנגלית תלמיד מגמת חשמל את המשלחת ומספר על המשמעות הגדולה של בית הספר כבית שני של התלמידים

בהמשך השבוע, סיירה המשלחת בשני בתי ספר טכנולוגיים של רשת אורט ישראל,  מקיף טכנולוגי-מדעי ותעשייתי, וגם שם התרשמו מרמת הלימודים, הפרויקטים, היצירתיות והיזמות שגילו המורים והתלמידים.

ביקור המשלחת במכללת אורט גבעת רם ע"ש חרמץ בירושלים, בניהולו של מר דוד גרקו ובפיקוח משרד החינוך. בתמונה מדגימים תלמידי מגמת הרובוטיקה עגלת קניות מטפסת מדרגות ומאירה את תכולתה כדוגמה לאחד מהפתרונות הטכנולוגיים היצירתיים אותם מפתחים תלמידי המגמה.

ביקור המשלחת במכללת אורט גבעת רם ע"ש חרמץ בירושלים, בניהולו של מר דוד גרקו ובפיקוח משרד החינוך. בתמונה מדגימים תלמידי מגמת הרובוטיקה עגלת קניות מטפסת מדרגות ומאירה את תכולתה כדוגמה לאחד מהפתרונות הטכנולוגיים היצירתיים אותם מפתחים תלמידי המגמה.

משמאל לימין: לידה קיטה מנהלת אזור ישראל ETF, רפאלה בלס מעמל, ד"ר מדלן סרבן מנכ"לית ETF, ד"ר פלורנס עזרן משרד החינוך, שגיא בן בסט אורט ישראל, ד"ר רונית אשכנזי סמנכ"ל פדגוגיה עמל, גרשון כהן משרד החינוך
לידה קיטה מנהלת אזור ישראל ETF, ד"ר מדלן סרבן מנכ"לית ETF, ד"ר פלורנס עזרן משרד החינוך,  ד"ר רונית אשכנזי סמנכ"ל פדגוגיה עמל, גרשון כהן משרד החינוך, כותבי הדוח: רפאלה בלס רשת עמל ושגיא בן בסט אורט ישראל. צילום: עמל שיווק

עוד נציין, כי לאחרונה , נבחר פרויקט מרכז היזמות של רשת החינוך עמל ברב תחומי חדרה בפיקוח משרד החינוך, לייצג את ישראל  בוועידת היזמות הקהילתית הבינלאומית של האיחוד האירופי בטורינו שבאיטליה, בנובמבר 2014. מנכ"ל קבוצת עמל עו"ד רוית דום, שהקמת מרכזי היזמות בעמל הם פרי חזונה : "אנו גאים לשתף במצוינות שלנו ולייצג את מדינת ישראל. זה כבוד גדול בעבורנו. אני מאמינה כי מרכזי היזמות שלנו – בצפת, בחדרה ועכשיו גם בשבח מופת ת"א – מגדלים את דור היזמים הבא שיניע את קטר החברה והמשק הישראליים. חשוב מאד בעינינו לגדל חניכים הרואים עצמם כחלק מהמארג החברתי בארץ, ומחויבים לקידום המשק וכל מגזרי החברה גם יחד". בחודש יוני 2015, תתקיים ועידת טורינו פרוסס הבינלאומית בטורינו שבאיטליה בהשתתפות 27 מדינות, ובה יציגו נציגי המדינה את הדוח ואת חזון החינוך הטכנולוגי בישראל.

טורינו פרוסס 2014 הדוח המלא באתר ETF,
כותבי הדוח: רפאלה בלס רשת עמל, שגיא בן בסט אורט ישראל
תמונות מהביקור, סמינר טורינו פרוסס במרכז היזמות שבח מופת תל אביב, קבוצת עמל
קישור למצגת
טורינו פרוסס – כתבות קודמות בסדרה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current ye@r *