החינוך הטכנולוגי בישראל 2016 Torino process

trp2016-7

רשת עמל אירחה לאחרונה, במרכז המשאבים והסייבר בבית הספר הרב תחומי עמל שבח מופת את הסמינר המשותף של ה-ETF, שסיכם את דוח ההערכה העצמית של ישראל בנושא החינוך הטכנולוגי. היותה של מדינת ישראל "מדינת סטרטאפ" הינה תופעה מדהימה ויוצאת דופן ברמה העולמית. עם זאת, ברור שכדי להמשיך ולהוביל בתחומים אלה, על ישראל לבחון עצמה מחדש ללא הרף, לשים דגש ברמה הלאומית על החינוך הטכנולוגי-מקצועי ולהמשיך ולהעלות את קרנו בקרב האוכלוסייה. על המדינה למשוך את התלמידים הטובים ביותר למימוש הפוטנציאל שלהם בתחומים הטכנו-הנדסיים ולא רק בתחום האקדמיה, ובמקביל לאפשר הסמכה טכנולוגית מקצועית הולמת לאוכלוסיות פגיעות חברתית. תהליך טורינו הישראלי בחסות ETF– European Training Foundation, אמור לבחון את החינוך הטכנולוגי-מקצועי בהשוואה לכ-30 מדינות השכנות לאירופה ולמדינות הים התיכון.  Torino process הוא מיזם העוסק במחקר השוואתי בנושא החינוך המקצועי בין מדינות האיחוד האירופי ומדינות עמיתות. התהליך מיועד להציע שיתופי פעולה ושיח עמיתים בנקודות צמיחה המזוהות כטעונות שיפור, ומעודד שיתופי פעולה אזוריים, החלפת מידע ויצירת רב-שיח בין מדינות עמיתות, שאינן חברות באיחוד האירופי. זאת מתוך דאגה לעתידן הכלכלי והתעסוקתי, וההבנה שלתעסוקת הפרט – יש קשר ישיר למדיניות ההשכלה הטכנולוגית-מקצועית במדינתו.

במסגרת הפקת דוח הערכה עצמית על מצב החינוך הטכנולוגי בישראל, סיירו חברי המשלחת ונציגי ארגון ה  ETF– European Training Foundation בבתי הספר של הרשתות הטכנולוגיות עמל ואורט. מטעם עמל, ביקרה המשלחת במרכזי היזמות של עמל בחדרה ובשבח מופת ת"א, היתה אורחת של מנכ"לית עמל עו"ד רוית דום עיני וזכתה להסברים מאלפים מהתלמידים עצמם שהציגו את הפרויקטים שלהם בגאווה רבה וסיפרו על המסלולים הייחודיים ועל תוכניותיהם לעתיד. מטעם אורט, ביקרה המשלחת בכנס ISTEAM הבינלאומי שנערך בירושלים, וביקרה לאחר מכן בבתי הספר של הרשת. למחרת התקיים סמינר משותף ובו הוצגו המימצאים ומסקנות הדוח בפני חברי הוועדה הלאומית, משלחת חברי ה ETF ובראשה המנכ"לית היוצאת הגב' מדלן סרבן והגב' לידה קיטה מנהלת איזור ישראל-טורקיה, נציגי משרד החינוך מטורקיה שהגיעו לישראל במיוחד לצורך זה, נציגי הוועדה הלאומית וביניהם משרד החינוך, משרד הכלכלה, משרד הרווחה, התאחדות התעשיינים, הסתדרות העובדים, נציגי הלמ"ס, נציגי הטכניון, רשתות החינוך הטכנולוגי אורט ועמל וגורמים נוספים במשק ובתעשייה. דוח ההערכה העצמית של ישראל שהופק על ידי הרשתות הטכנולוגיות בנושא החינוך הטכונלוגי בישראל יועלה לאתר האיחוד האירופי בפברואר 2017. פרטים נוספים על מימצאי הדוח ועל התוכנית הלאומית לעידוד החינוך הטכנולוגי – בכתבה שלפניכם!


TRP1

דר מדלן סרבן מנכלית ETF, דר אלי אייזנברג סמנכל בכיר אורט ישראל, דר רונית אשכנזי סמנכלית פדגוגיה קבוצת עמל, הגב לידה קיטה

עם כניסתו של התהליך לשנתו השביעית, תוך הכנת הדו"ח הרביעי במספר, ניתן להצביע על התקדמות רבה במספר מישורים במקביל. הוקמה וועדה לאומית המטפלת בנושא, בהובלת הד"ר פלורנס עזרן ממשרד החינוך. הוועדה נפגשת בתדירות קבועה ודנה בנושאי החינוך הטכנולוגי והמקצועי בישראל בפתיחות ובמקצועיות, תוך שיתוף פעולה ראוי לציון. השינוי הגדול המצטייר מדוח 2014, הוא הקמתה של מערכת הסמכות חדשה לתלמידי הנתיב הטכנולוגי, המתרגמת את מבנה הלימודים הטכנולוגי במשרד החינוך להסמכה מוכרת, במודל תלת שנתי. בישראל לומדים רוב תלמידי החינוך הטכנולוגי תחת פיקוחו של משרד החינוך, במגוון מגמות ומסלולים.

הפרזנטציה של ישראל טורינו פרוסס 2016-17.
כותבי הדוח והמצגת: רפאלה בלס מקבוצת עמל ושגיא בן בסט מאורט ישראל.

 

להלן חלק מהמלצות הדוח:
בניית מערכת תעודות לאומית בישראל (National Qualifications Framework)

 • בניית מערכת למיפוי ודירוג כלל התעודות הלאומיות הניתנות במערכות החינוך, ההכשרה וההשכלה בישראל והנגשתה לציבור. מערכת התעודות הלאומית תשקף באופן ברור וידידותי לציבור, למוסדות הלימוד וההכשרה ולמעסיקים את ערכן של התעודות, את משקלן במסגרת לימודים והכשרות המשכיים וכן את הפוטנציאל הטמון בהן לניעות בתוך ובין המסלול המקצועי, הטכנולוגי והאקדמי.
 • עידוד שיתופי פעולה בין האקדמיה ובין הצבא בכל הנוגע להכשרות הצבאיות הנערכות בצבא, וכן הכרה בהכשרות צבאיות לצורך לימודים טכנולוגיים ולצורך תעודת מקצוע, ובכלל זה קידום שיתוף פעולה אקדמי ובין משרדי בהכשרות עיוניות צבאיות, השלמת ההכרה בהכשרות צבאיות לצורך תעודת מקצוע וגיבוש מתווה להכרה בהכשרות הצבאיות לצורך לימודים טכנולוגיים.
 • חתירה למיצוי ההזדמנויות של תלמידים במערכות השונות להשלמת תעודת בגרות ולרכישת השכלה טכנולוגית על-תיכונית. מומלץ שמשרד החינוך ומשרד הכלכלה יפעלו במשותף למקסום ההזדמנויות של תלמידים להשלמת תעודת בגרות ולרכישת השכלה טכנולוגית על-תיכונית. 
 • בחינת אפשרויות לקידום אפיק מעבר משמעותי להנדסאים למסלול האקדמי  – יש לבחון מחדש את רמת הפטור שמוסדות המל"ג יוכלו להעניק להנדסאים המעוניינים ללמוד לתואר ראשון, ואת רמת הפטור שיוכלו לקבל הנדסאים שמשלימים לימודי המשך במכללות הטכנולוגיות (לא אקדמיות). יש לבחון גם אפשרות לגיבוש מתווים ספציפיים לשיתופי פעולה בין מכללות טכנולוגיות ומכללות אקדמיות לתואר ראשון. יש להציע מסלולי מעבר ייעודיים לתואר ראשון בהוראה טכנולוגית B.Ed.Tech להנדסאים.
  refsa

  רפאלה בלס מרשת עמל ושגיא בן בסט מאורט ישראל, מציגים את דוח טורינו פרוסס של ישראל 2016

עדכון תוכניות לימודים ומיומנויות 

 • עדכון תוכניות לימודים בהתאם למקצועות הנמצאים בסיכון לאוטומציה: מאחר שמקצועות בסיכון נמוך לאוטומציה דורשים כישורים כמו יצירתיות, אינטליגנציה חברתית, תפיסה מורכבת, ויכולת משא מתן הידועים כ"מיומנויות רכות, אנו ממליצים להכניס אותם כחלק אינטגרלי מתוכניות הלימודים ולתת עליהם הערכה חלופית.
 • מומלץ להכניס את  "היזמות כמיומנות מפתח" כחלק מלימודי החובה ותוכניות הלימוד המערכתיות.
 • לאור תוצאותיה של ישראל בסקר המיומנויות הבינלאומי הגדול שערך  OECD, אנו ממליצים להשקיע באוריינות קריאה (רק כ 37% מהנסקרים בישראל מוקמו ברמות הגבוהות של הבנת הנקרא ובכלל זה הבנת טקסטים ארוכים או מורכבים וביצוע היסקים מתאימים, לעומת 46% בממוצע מדינות OECD) ובפתרון בעיות.
 • נדרשת אפשרות ל'למידה מבוססת עבודה' במקצועות הטכנולוגיים הגבוהים, שהם עיקר התעשייה הרווחית במדינת ישראל. בתעשיות ההייטק והסטארטאפים, טרם נבנתה תוכנית ללמידה מבוססת עבודה, ויש לפתח כזאת.

משיכת מגזרים פגיעים למקצועות מדעיים טכנולוגיים

 • משיכת בנות למקצועות מדעיים טכנולוגיים – מאחר שמחקרים מראים שהאופק התעסוקתי של נשים בכל המגזרים פגיע יותר, אנו ממליצים לעודד בנות לבחירה במסלולים מדעיים טכנולוגיים, שיאפשרו להן לבנות מסלולים לפיתוח קריירה ארוכת טווח במקצועות הנדרשים בתעשייה.
 • מומלץ להגדיל את שיעור הלומדים במסגרת הלימודים הטכנולוגיים והמקצועיים ההמשכיים לתיכון בקרב אוכלוסיות מעוטות השתלבות בשוק העבודה (חרדים וערבים). זאת לאור הפוטנציאל הטמון בהכשרות לקידום ההשתלבות בשוק העבודה, כמנוע צמיחה וככלי לצמצום פערים.
   

עידוד למידה מבוססת עבודה, שיפור הקשר עם התעשייה

 • tal

  דר טל לוטן, התאחדות התעשיינים

  מתן תמריצים כספיים לתעשייה מטעם המדינה, לשילוב תלמידים במקומות העבודה ולעידוד "למידה מבוססת עבודה" בחינוך הטכנולוגי. יש להעניק תמריץ כספי אטרקטיבי מטעם המדינה למהנדסים ומומחים מהתעשייה, על מנת שיבואו ללמד.
 • פתיחת בתי ספר חדשים לנוער במודל צמוד מפעל – מומלץ  לפתוח בתי ספר במודל זה, בשיתוף מעסיקים מובילים במשק כדגם אטרקטיבי ונכון המעניק מענה מיטבי לנער ולתעשייה. המודל מספק מסלול לימודים והכשרה (LLL) לאורך כל החיים.
 • יצירת מקומות התמחות וסטאז' לתקופות קצובות בתעשייה: הרחבת ההכשרה המקצועית כפתרון אפקטיבי היכול לגשר בין צורכי שוק העבודה להכשרת העובדים
 • יצירת פונקציה ייעודית לקשר עם מעסיקים : הקמת קרן משותפת לאיגודי המעסיקים, האיגודים המקצועיים והממשלה, אשר תקדם את החינוך המקצועי‑טכנולוגי בהתאם למגמות בשוק העבודה. מומלץ לחזק את השותפות בין המגזר הפרטי לבין האיגודים המקצועיים ולהגביר את השילוב שלל  בוגרים בתעשייה, שיהנו מהשתלמויות מקצועיות במהלך עבודתם השוטפת כפי שנקבע בהסכמים הקיבוצים של האיגודים השונים.

מענה לחוסר ההתאמה בין היצע לביקוש

 • הקמת יחידת מו"פ שתעריך את צורכי כוח האדם במשק ואת מידת התאמתם להכשרות. מומלץ ליצור מנגנון משוב שיורכב משלושה רכיבים מרכזיים: עדכון סדיר של מידע ונתונים חדשים אודות שוק העבודה, שיתוף נציגי המגזר העסקי והתעשיינים בהחלטות לגבי פתיחה וסגירה של מסלולי לימודים ועיצוב תוכניות הלימודים במסלולים קיימים, חיזוק השותפות עם המגזר העסקי.
 • יצירת מודל מתוחכם שיקדם את השיבוץ של עובדים במשרות פנויות ויצירת מסגרת של הכשרה בבתי הספר עצמם ובמקומות העבודה, כך שנציגי העסקים יוכלו ליטול בה חלק פעיל.
 • ניטור מידע שוטף: יש לבצע סקרים תקופתיים בקרב בוגרי החינוך המקצועי‑טכנולוגי כדי לתעד את תחומי ההתמחות שלהם בלימודים לעומת מקומות העבודה שלהם בפועל. יש לכלול בסקר גם את צה"ל, ארגון גדול המשמש מנוף של פיתוח מקצועי והתנסות בעבור התעשייה.

האתגרים עד שנת 2024

הדוח עסק גם באתגרים העומדים בפני מערכת החינוך הטכנולוגי בישראל עד שנת 2024, כמו למשל : בניית מערכת הסמכות ותעודות משמעותיות, כך שכל תלמיד יוכל לצאת מהמערכת עם תעודה משמעותית שיש לה ערך בשוק העבודה. יש לשאוף לכך שעד שנת 2024 50% מההתמחויות יקנו הסמכה (כיום רק 37%);  25% מהתלמידים ימשיכו ללימודי טכנאים והנדסאים (כיום רק 8%), הגדלת שיעור הלומדים בחינוך הטכנולוגי והמקצועי מ 38.6% כיום, ל – 47% (סה"כ 50% כולל תלמידי משרד הכלכלה/הרווחה), וזאת מתוך תפיסת עולם שההתמודדות הזאת תעצים את המסוגלות האישית ובנוסף תענה לצרכים של צה"ל ושל המשק; הגדלת שיעור התלמידים המשלבים למידה מעשית והתנסות בעולם העבודה תוך פיתוח של החינוך המקצועי, לקראת תעסוקה, כל התלמידים ישלבו מכיתה י' עבודה מעשית בהיקף של לפחות 5 יח"ל, פתיחת חמישה מסלולי לימוד במסגרת הקולג' הטכנולוגי בארבע מכללות, אוניברסיטאות (סה"כ כ-20 חוגים), מתן מענה לאוכלוסיות הצומחות במהירות כמו המגזר החרדי והמגזר הערבי ושילובם בחברה באמצעות הקניית מיומנויות טכנולוגיות ואופק תעסוקתי, שיפור הדימוי של החינוך הטכנולוגי, התאמה בין החינוך הטכנולוגי לצרכים העתידיים של שוק העבודה הישראלי, כשעד שנת 2024 יפתחו חמש מגמות חדשות בתיכון ובהשכלה העל תיכונית, ושאר המגמות יותאמו לנעשה בשוק העבודה, הגדלת שיעור התלמידים המשלבים לימודים והתנסות בעולם העבודה, כך שעד שנת 2024, כ 20% מהלומדים ישלבו התנסות בעולם העבודה.
 
לאחר הדיונים סיירו האורחים מחו"ל, יחד עם מפקחי משרד החינוך, במרכז היזמות של עמל שבח מופת, באולפן הקולנוע ובמעבדת הסייבר, והתרשמו מפיתוחיהם של התלמידים בתחומי סייבר, רובוטיקה, פיתוח אפליקציות למען הקהילה ותקשורת.
 

לתמונות מהסמינר, הקליקו כאן
לכתבות קודמות בסדרת טורינו פרוסס הבלתי נשכחת, לחצו כאן
TRP 2016-17_Israel_EN


האיחוד האירופי במרכז היזמות של עמל בחדרה

מנכ"לית ETF – uropean Training Foundation של האיחוד האירופי מדלן סרבן ומנהלת אזור ישראל-טורקיה הגברת לידה קיטה, היו אמש אורחות מנכ"ל קבוצת עמל עו"ד רוית דום עיני במרכז היזמות של עמל בביה"ס הרב תחומי עמל למדעים ולאמנויות חדרה. תלמידים ממרכז היזמות של עמל בחדרה וגם תלמידים ממרכז היזמות של עמל בצפת שהוזמנו אף הם לביקור, הציגו לאורחות מהאיחוד האירופי פיתוחים יזמיים שפיתחו במרכזי היזמות. כמו כן הציגו בפניהן תלמידי ביה"ס את הרובוט שפיתחו לתחרות הרובוטיקה FIRST שבה זכו בשנה החולפת במקום הראשון בארץ. 

haderaaaaa

האורחות ביקרו גם בכיתת עיצוב ובסדנת מגמת אלקטרוניקה של ביה"ס. מנהלת ביה"ס אילנה שטרהל ומנהל ביה"ס של עמל בצפת עופר זפרני, הדגישו בדבריהם כי יוזמת מנכ"ל עמל להקים מרכזי יזמות בבתי הספר שלהם, שינתה את פני בתי הספר. יצוין כי האיחוד האירופי העניק לפני כשנתיים אות הוקרה בינלאומי יוקרתי למנכ"ל קבוצת עמל עו"ד רוית דום עיני, בוועידת ה- ETF בטורינו, על המיזם הייחודי ברב תחומי עמל למדעים ולאמנויות חדרה, המשלב חינוך ליזמות, שיתוף עם התעשייה וסיוע לקהילה.  לגלריית תמונות מהביקור, הקליקו כאן

 

 

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current ye@r *