Tag Archives: איחוד אירופי

החינוך הטכנולוגי בישראל 2016 Torino process

רשת עמל אירחה לאחרונה, במרכז המשאבים והסייבר בבית הספר הרב תחומי עמל שבח מופת את הסמינר המשותף של ה-ETF, שסיכם את דוח ההערכה העצמית של ישראל בנושא החינוך הטכנולוגי. היותה של מדינת

ציון לשבח לפרויקט היזמות של רשת עמל בכנס בינלאומי בטורינו

הישג לרשת החינוך "עמל", אשר ייצגה את ישראל בוועידת האיחוד האירופי ליזמות בחינוך טכנולוגי שנערכה ב- 20 בנובמבר בטורינו, איטליה. ETF – השלוחה המסייעת מטעם האיחוד האירופי להכשרה וחינוך טכנולוגי  – העניקה ציון

הישג ענק לקבוצת עמל: פרויקט מרכז היזמות בחדרה נבחר לייצג את ישראל בוועידה מטעם האיחוד האירופי בטורינו

פרויקט מרכז היזמות של רשת החינוך עמל ברב תחומי חדרה, נבחר לייצג את ישראל  בוועידת היזמות הקהילתית הבינלאומית של האיחוד האירופי בטורינו שבאיטליה, בנובמבר 2014. את ההודעה על ההישג חסר התקדים הזה

החינוך הטכנולוגי בדנמרק -גמישות ומוביליות – easily hired and easily fired..

סקירה על אבטחת איכות בחינוך הטכנולוגי בדנמרק, מאת הגב' סוזאן גוטליב, אונ' מטרופוליטן דנמרק* תרגום ועריכה : רפאלה בלס

ועידת החינוך הטכנולגי הבינלאומית בטורינו בסימן "למידה מוכוונת נתונים"

Torino process:  The "Learning from evidence" conference מאת: רפאלה בלס ועידת הסיכום ל"תהליך טורינו 2010" שהסתיימה זה מכבר בטורינו איטליה, התמקדה בלמידה מוכוונת נתונים. בוועידה, לקחו חלק כ- 250 נציגי חינוך, מסחר ותעשייה מלמעלה מ- 50

משלחת ה- ETF בביקורה בישראל דנה בנושא ההסמכות המקצועיות לעובדים בהשוואה לנעשה במדינות האיחוד האירופי

מאת: רפאלה בלס Torino Proccess בשבוע שעבר אירחה הנהלת רשת עמל את משלחת ה-ETF לרב שיח בנושא הסמכות מקצועיות לעובדים בישראל בהשוואה למדינות האיחוד האירופי. בסמינר השתתפו נציגי משרד החינוך ונציגי רשתות החינוך הטכנולוגיות אורט

החינוך הטכנולוגי בישראל במבחן האיחוד האירופי – מימצאי דוח טורינו פרוסס ETF 2010

מאת: רפאלה בלס במסגרת הפקת דוח לאיחוד האירופי על מצב החינוך הטכנולוגי בישראל (Torino process מיזם העוסק במחקר השוואתי בנושא החינוך המקצועי בין מדינות האיחוד האירופי ומדינות עמיתות), סיירו החודש חברי המשלחת