Tag Archives: פינלנד

קן רובינסון סוקר דרכים לחמוק מ"עמק המוות של החינוך"

הרצאתו העדכנית של קן רובינסון בכנס TED 2013, בה הוא סוקר את שלושת העקרונות המרכזיים שמביאים לשגשוג בחינוך, כיצד מיישמת אותם פינלנד, למה גורמת סטנדרטיזציה, ומה הדרכים להתגבר עליה!

למידה באמצעות פרויקטים כמענה ללימוד המיומנויות הנדרשות במאה ה-21

  כמה מילים על חשיבות המיומנויות החדשות הנדרשות במאה ה- 21 והניעור המערכתי לו זקוקה מערכת החינוך מאת: הד"ר רונית אשכנזי, סמנכ"ל עמל, מנהלת המינהל לפדגוגיה  הדיון הציבורי על שיטת החינוך בפינלנד בהשוואה

החינוך בישראל בין שתי תפיסות פדגוגיות מתנגשות

שתי מדינות, המאמצות גישות חינוכיות מנוגדות, בולטות בהישגיהן. האחת יפן והשנייה פינלנד. הגישה החינוכית היפנית, רואה במבחנים כלי מרכזי להנעה ללימודים ולפיקוח על סטנדרטים. מדינות רבות אימצו גישה ריכוזית זו, ובכללן אנגליה

מגמות שינוי בעולם החינוך – והיכן ישראל?

עמי סלנט, עורך פורטל מס"ע, מסקר את עיקרי הרצאתו של הפרופ' עמי וולנסקי ואת הרצאתה של Prof. Lea Kuusilehto, University of Jyväskylä, Finland שניתנו במסגרת יום עיון במכון מופ"ת. פרופ' עמי וולנסקי, המנתח בין היתר את

מה בין תוכנית התקשוב הלאומית במערכת החינוך שלנו לזו של פינלנד? על יתרונות האוטונומיה מול חסרונות הריכוזיות

מאת: ד"ר אלון הסגל אתמול נשאלתי על ידי רפאלה בלס מ"קולות מהשטח" של רשת עמל, "האם יש קשר בין תוכנית החינוך בפינלנד לתוכנית התקשוב הלאומית?" – ובכן, התשובה אינה פשוטה, אך בעיניי

ראיון עם פרופ' רוני אבירם על עתיד מערכת החינוך בישראל, בהתייחס לשינויים התפיסתיים בעולם

מאת: רפאלה בלס טעות לחשוב שניתן לממש "משהו קטן" מהמציאות הפינית, בעידן של מהפכות דרמטיות בכל האספקטים של הקיום האנושי. הדבר דורש שינוי מערכתי כולל ואסטרטגי. אם ננסה להעתיק, כפי שאנחנו עושים

פרופ' נמרוד אלוני בהרצאה למנהלי עמל: קיים קשר הדוק בין רוח הומניסטית לחשיבה מדעית

מאת: רפאלה בלס הצמיחה במחשבה ההומניסטית מתאפשרת כאשר נותנים לרוח האדם להופיע במיטבה את דבריו, פתח אלוני בהכרזה "אמיתות מופיעות בפילוסופיה, בספרות, במדע, כשנותנים לרוח האדם לצמוח". אלוני בירך את מנהלי עמל