Tag Archives: ETF

משלחת ה- ETF בביקורה בישראל דנה בנושא ההסמכות המקצועיות לעובדים בהשוואה לנעשה במדינות האיחוד האירופי

מאת: רפאלה בלס Torino Proccess בשבוע שעבר אירחה הנהלת רשת עמל את משלחת ה-ETF לרב שיח בנושא הסמכות מקצועיות לעובדים בישראל בהשוואה למדינות האיחוד האירופי. בסמינר השתתפו נציגי משרד החינוך ונציגי רשתות החינוך הטכנולוגיות אורט

החינוך הטכנולוגי בישראל במבחן האיחוד האירופי – מימצאי דוח טורינו פרוסס ETF 2010

מאת: רפאלה בלס במסגרת הפקת דוח לאיחוד האירופי על מצב החינוך הטכנולוגי בישראל (Torino process מיזם העוסק במחקר השוואתי בנושא החינוך המקצועי בין מדינות האיחוד האירופי ומדינות עמיתות), סיירו החודש חברי המשלחת